Menu

Chow Mai Fun

Thin Noodles
52. Roast Pork or Chicken Chow Mai Fun $7.20
53. Beef or Shrimp Chow Mai Fun $8.20
54. Singapore Chow Mai Fun $8.50
55. Vegetable Chow Mai Fun $6.75
56. Special Chow Mai Fun $8.50
57. Seafood Chow Mai Fun $9.00